Poezie

Jsem zapomenut…

Jsem jako lávka,
zborcená lávka,
v Udži jež k vodě se kloní:
léta jdou nad ní
a nikdo po ní.

Neznámý – Verše psané na vodu

12:06 / 6.10.2012